[english below]

Bioscoop Harskamp gaat over de manieren waarop een dorp en haar gemeenschap verbonden kunnen zijn met de buitenwereld en met elkaar. Maar ook waar grenzen kunnen lopen tussen mensen. Het is een verzameling van verhalen van vroeger en nu, uit het archief en uit de herinnering. 
Deze verhalen zijn gedeeld binnen een dorpsfeest waar, samen met verenigingen, bewoners en bezoekers het bestaan van Harskamp vierden.  In een middag- en avondprogramma op 9 juni 2018 veranderde het monumentale Bioscoopgebouw in een theaterlocatie met verschillende acts, presentaties en activiteiten. 

In dit project maakte ik met groep 3/4 de POEMA-act en met groep 5/6 + vijf Harskampse ouderen van het verzorgingstehuis Metje een live stoelendans-interview. 

  • POEMA GESIGNALEERD! Big cats running wild…
    In de zomer van 2005 sloop over de grenzen van Harskamp een poema het militair schietterrein op. Het werd mensen ten strengste afgeraden om van de paden af te wijken in het bos en kuddes schapen werden binnen gehouden. Jeeps, helikopters en 50 man kamde de omgeving rondom Harskamp uit opzoek naar dit gevaarlijke beest. De poema werd echter nooit gevonden. Waar is hij gebleven? Waar waren we nou eigenlijk bang voor?
  • LIVE interview Metje en de Roedel
    Een live interview door kinderen van Basisschool de Roedel met vijf echte geboren-en-getogen Harskampse ouderen van het verzorgingstehuis Metje. De oudere generatie neemt plaats op het podium naast de jongerengeneratie en gaan in gesprek. Wat is er veranderd? Hoe was het om in Harskamp op de groeien en hoe is het nu? Over kind-zijn, ouder worden en dorpsgrenzen.

Het sociaal-artistiek project Bioscoop Harskamp was een initiatief van jongerentheatergroep CabBizar in samenwerking met het Gelderland Erfgoed Festival. Dit project maakte ik mee als stagiair theatermaker en docent en was mijn eindstage. Binnen het project werkte ik onder andere samen met twee klassen van Basisschool de Roedel in Harskamp.

Bioscoop Harskamp is about the ways in which a village and its community can be connected to the outside world and to each other. But also where limits can run between people. It is a collection of stories from the past and present, from the archive and from the memory. These stories were shared within a village festival where together with associations, residents and visitors celebrated the existence of Harskamp. In an afternoon and evening program on 9 June 2018, the monumental cinema building changed into a theater location with various acts, presentations and activities.

In the project I worked with two classes from primary school de Roedel in Harskamp. With group 3-4 I directed the POEMA-act and with group 5-6 + five eldery people from Harskamp we did a live interview combined with the game Musical chairs.

PUMA SIGNALED! Big cats running wild…
In the summer of 2005 a puma silently crossed the borders of the militairy shooting range in little village Harskamp. People were strongly advised not to deviate from the paths in the forest and herds of sheep were kept inside. Jeeps, helicopters and 50 men combed the area around Harskamp looking for this dangerous beast. However, the cougar was never found. Where did he go? What were we actually afraid of?

LIVE interview Metje and the Roedel.
A live interview by children from primary school de Roedel with five real born-and-raised Harskamp elderly from the nursing home Metje. The older generation takes place on stage next to the youth generation and enter into conversation. What has changed? What was it like growing up in Harskamp and how is it nowadays? About being a child, growing older and village boundaries.


The community art project Bioscoop Harskamp (Cinema Harskamp) was an initiative of youththeatrergroup CabBizar in co-creation with Gelderland Erfgoed Festival. This project I worked in as a trainee Theatermaker in education and was my final internship.

Credits

Theatermakers: Monique van Hinte, Denise Beekman, Willemijn Nowee, Maiko Zimmer & Aimy Weber.

Photo’s by Sanne Peper.
www.bioscoopharskamp.nl
www.underthebluesurface.nl

! You can click on the photos below !


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *